ขั้นตอนการสมัครสมาชิก และซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอนที่ 1 วิธีสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2 วิธีสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3 การเลือซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอนที่ 4 การเลือซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอนที่ 5 การเลือซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอนที่ 6 การเลือซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอนที่ 7 การชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 8 การชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 9 สำหรับชำระผ่าน GBPRIMEPAY

ขั้นตอนที่ 10 การชำระเงินโอนเลขบัญชี

ขั้นตอนที่ 11 การชำระเงินโอนเลขบัญชี

ขั้นตอนที่ 12 การชำระเงินโอนเลขบัญชี