มีลูกแต่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกผิดหรือไม่

สารบัญ

มีลูกแต่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกผิดหรือไม่

1. บิดามารดา จำต้องอุปการะเลี้ยงดู

บิดามารดา จำต้องอุปการะเลี้ยงดู และให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์
หมายความว่า ทั้งบิดาและมารดานั้นมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตร ไม่ว่าทั้งสองจะเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือได้อยู่กินกันอย่างไรหรือไม่ ย่อมมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ตามสมควรจนกว่าจะพ้นจากความเป็นผู้เยาว์
 #ดังนั้น ไม่ว่าชายหรือหญิง ไม่ว่าจะอยู่กินกัน มีการสมรสกันตามกฎหมายหรือไม่ ต่างมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสิ้น

2. ขั้นตอนการฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดู

ขั้นตอนการฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนั้น เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 วางหลักไว้ว่าบุตรไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรจากบิดาหรือมารดาของตนได้โดยตรง เนื่องจากกฎหมายห้ามไว้ จึงต้องร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีแทนตน หรือให้บิดาหรือมารดาอีกฝ่ายที่ดูแลตนดำเนินการฟ้องคดีแทนให้

3. การเรียกค่าอุปการะกฎหมาย

การเรียกค่าอุปการะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน แต่ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ข้อเท็จจริง ค่าใช้จ่ายของบุตร ความสามารถในการชำระ ของบิดามารดา
ทั่วไปอาจตกลงกำหนด เป็นรายเดือน ตามแต่ช่วงอายุ ของบุตร เช่น อนุบาลเดือนละ xxx บาท ประถมเดือนละ xxx บาท มัธยมต้นเดือนละ xxx บาท มหาวิทยาลัย เดือนละ xxx บาท เป็นต้น ค่าเทอมแยกต่างหาก แล้วแต่กรณี
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าของใช้จำเป็นต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ข้อเท็จจริงและค่าใช้จ่ายบุตรของแต่ละคนแต่ละคดีแตกต่างกันไป โดยบิดามารดารับผิดชอบคนละครึ่ง
ป.พ.พ.มาตรา 1564 วรรคหนึ่ง กำหนดให้บิดามารดามีหน้าที่ร่วมกันอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์ซึ่งจะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน
ป.พ.พ. มาตรา 1598/38 บัญญัติว่า ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยา หรือระหว่างบิดามารดากับบุตรนั้นย่อมเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพ ค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี

มีลูกแต่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูก

#มีลูกแต่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกผิดหรือไม่
#มีลูกแต่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกผิดไหม

📌 ติวเนติ คอร์สยาว เทอม2สมัย76 ยังเปิดรับ มาพร้อมกับการวางแผนการเรียนพร้อมตะลุยข้อสอบเขียน แถมฟรีคอร์สติวสรุป และคอร์สฝึกเขียนข้อสอบ กับระบบJPlaw e-learning (เว็บไซต์) ที่เรียนซ้ำๆได้ถึงวันสอบ
 
กดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ ได้เลย
 
☆ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่
● 088-2878963
● inboxfanpage http://m.me/tuitor.jane
● แอดไลน์สถาบันรับข้อมูลดีๆทางไลน์ครับ https://lin.ee/fEN7wac