สอบปากคำเด็กอายุไม่เกิน18ปี

สารบัญ

การสอบปากคำเด็กอายุไม่เกิน18ปี ในชั้นพนักงานสอบสวน

– ถ้าเป็นการสอบปากคำเด็กที่เป็นผู้เสียหายหรือพยาน ปฏิบัติตาม ป.วิ.อ 133ทวิ
– แต่ถ้าเป็นการสอบปากคำเด็กที่เป็นผู้ต้องหา ปฎิบัติตาม ป.วิ.อ. 133 ทวิเช่นเดียวกัน ประกอบด้วย ป.วิ.อ 134/2

การสอบปากคำเด็กอายุไม่เกิน18ปี

1. ต้องเป็นคดีความผิดต่อไปนี้
– ความผิดตาม ป.อ. เช่น ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ /เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ /ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ/ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ตาม
– ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี/ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
– คดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำคุก #แต่เด็กต้องร้องขอให้มีการสอบสวนตามวิธีการนี้
2. ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
3. จะต้องมีบุคคลต่อไปนี้ เข้าร่วมในการถามปากคำนั้นด้วย
  1.  นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ (คนใดคนหนึ่ง)
  2. บุคคลที่เด็กร้องขอ (บุคคลที่เด็กร้องขอจะเป็นใครก็ได้) และ
  3. พนักงานอัยการ

และในกรณีที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เห็นว่า การถามปากคำเด็กคนใด หรือคำถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ก็ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เป็นการเฉพาะ ตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวน และห้ามมิให้ถามเด็กซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร

4. ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอบุคคล 3 กลุ่ม ข้างต้นเข้าร่วมฟังการสอบปากคำพร้อมกันได้
ก็ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่พนักงานสอบสวนจะต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสำนวนการสอบสวน ตามมาตรา 133 ทวิ วรรคห้า ประกอบ มาตรา 134/2
5. การบันทึก V.D.O.
พนักงานสอบสวน ต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคำดังกล่าวซึ่งสามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง (การบันทึก V.D.O.) ไว้เป็นพยาน ตามมาตรา 133 ทวิ วรรคสี่ ประกอบ มาตรา 134/2
6. อายุ 18 ปี ของผู้ต้องหา ถือเอาวันที่ถามปากคำ ไม่ใช่วันที่กระทำความผิด หรือวันที่มีการแจ้งข้อหา
ไม่ได้ทำให้การสอบสวนเสียไป พนักงานอัยการยังคงมีอำนาจฟ้อง แต่จะส่งผลต่อพยานหลักฐานในชั้นศาล
– ถ้าเป็นการสอบปากคำเด็กที่เป็นผู้เสียหายหรือพยาน คำให้การไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226 (เทียบฎีกาที่ 1273/2559)
– แต่ถ้าเป็นการสอบปากคำเด็กที่เป็นผู้ต้องหา
จะอยู่ที่มาตรา 134/4 วรรคสาม คือจะทำให้ถ้อยคำต่างๆ ที่ผู้ต้องหาให้การนั้น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้
#การสอบปากคำเด็กอายุไม่เกิน18ปีในชั้นพนักงานสอบสวน
# สอบปากคำเด็กอายุไม่เกิน18ปี
📌ติวเนติฯคอร์สยาว เทอม2สมัย76 ยังเปิดรับ มาพร้อมกับการวางแผนการเรียนพร้อมตะลุยข้อสอบเขียน แถมฟรีคอร์สติวสรุป และคอร์สฝึกเขียนข้อสอบ กับระบบJPlaw e-learning (เว็บไซต์) ที่เรียนซ้ำๆได้ถึงวันสอบ
 
กดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ ได้เลย
 
☆ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่
● 088-2878963
● inboxfanpage http://m.me/tuitor.jane
● แอดไลน์สถาบันรับข้อมูลดีๆทางไลน์ครับ https://lin.ee/fEN7wac