ช่างสัก

สารบัญ

เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุนช่างสัก กับกฎหมาย

          ในคดีนี้ โจทก์เป็นช่างสักและมีร้านค้าเป็นของตัวเอง ได้ฟ้องจำเลยที่เป็นช่างสักและมีร้านค้าของตัวเองเช่นกัน เป็นคดีอาญา ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาว่า ละเมิดลิขสิทธิ์ใน แบบงานที่นำมาสัก

1. ลายที่นำมาสักลงเนื้อตัว

          ลายที่นำมาสักลงเนื้อตัว ถ้าเป็นงานที่เกิดจากการวาด ถือเป็นงานศิลปกรรม ประเภท จิตกรรม หรือถ้าเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย ถือเป็นงานศิลปกรรม ประเภท จิตกรรม งานภาพถ่าย ทั้งนี้ พรบ ลิขสิทธิ์มาตรา4

2. ในทางกฎหมายงานต่างๆ

          ในทางกฎหมายงานต่างๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ความวิริยะอุตส่าหะ (โดยไม่ไปคัดลอก ทำซ้ำของผู้อื่นมา) และผลงานออกมา ตามประเภทงานที่กฎหมายกำหนด เช่น

 1. งานวรรณกรรม
 2. งานนาฏกรรม
 3. งานศิลปกรรม แบ่งเป็นประเภทต่างๆ คือ จิตรกรรม ,ประติมากรรม ,สถาปัตยกรรม , ภาพถ่าย ภาพประกอบภาพพิมพ์ศิลปะประยุกต์
 4. งานดนตรีกรรม
 5. งานสิ่งบันทึกเสียง
 6. งานโสตทัศนวัสดุ
 7. งานภาพยนตร์
 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

          จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่มีการสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นโดยอัตโนมัติ เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงมีการอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปใช้ได้ด้วย โดยที่เจ้าของไม่ต้องจดทะเบียนก่อนเหมือนเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตร

3. ช่างสัก คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง

        ผู้ใด ไปคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวจากเจ้าของงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

4. ข้อเท็จจริงทางคดี

        ข้อเท็จจริงทางคดี คือ โจทก์ ฟ้องว่า จำเลยนำแบบอันเป็นงานมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ มาสักให้ลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
       ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อให้ศาลพิจาณาว่าจะรับฟ้องโจทก์ได้หรือไม่ ?
จากการวินิจฉัยของศาล ได้ข้อสังเกตหลายๆประการ เพื่อนำมาใช้เป็นองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการทำงานของช่างสัก หรือ ร้านสักได้ดังนี้

 1. เมื่อปรากฎว่าจำเลยที่เป็นช่างสัก ไม่ได้เป็นผู้ที่กำหนดหรือคัดลอกมา แบบดังกล่าว แต่เป็นกรณีที่ลูกค้าของจำเลยได้นำแบบมาให้จำเลยทำการสัก ทั้งก็ไม่ปรากฎถึงที่มาที่ไปว่าเป็นของผู้ใด เช่นนี้จะถือว่าจำเลยมีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้
 2. เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า ช่างสักที่ทำการสักนั้นไม่ใช่ตัวจำเลย เป็นช่างคนอื่นที่มาร่วมงานกับจำเลย จะถือว่าจำเลยเป็นผู้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้ คดีนี้จำเลยไม่ใช่นิติบุคคล เป็นเพียงบุคคลธรรมดา ( คดีอาญา สาระสำคัญคือ ผู้ลงมือกระทำ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ลงมือ จะมีความผิดได้ต้องอยู่ในลักษณะตัวการร่วม หรือ ผู้สนับสนุน กับผู้ลงมือ ซึ่งทางคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยเพียงผู้เดียวเป็นผู้ลงมือกระทำ )
 3. ส่วนที่โจทก์นาสืบต่อมาว่า หลังจากนั้นโจทก์ได้ติดต่อทักแชทไปที่ร้าน ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และขอให้สักลวดลายพิพาทตามฟ้อง ซึ่งทางร้านของจาเลยก็ยินดีที่จะดาเนินการให้ ก็มีลักษณะของการล่อซื้อ ซึ่งทาให้ฟังได้ว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย เพราะเป็นผู้ไปขอให้ทางร้านของจำเลยดำเนินการเอง

บทสรุปคือ #ศาลยกฟ้องโจทก์ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยชอบตามกฎหมาย

ข้อคิดเพื่อประโยชน์สำหรับช่างสักหรือร้านสัก

 1. การนำตัวอย่างลวดลายต่างๆ มาสัก ทางที่ดีควรเป็นตัวอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ถ้าไม่ได้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง แต่นำมาจากแหล่งใด ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเป็นเจ้าของงานนั้นๆด้วย ว่าใครเป็นเจ้าของงาน เมื่อรู้ว่าใครคือเจ้าของงานก็ควรดำเนินการขออนุญาต (ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายใดๆก็ได้) หรืออาจเป็นการซื้อตัวอย่างงานต่างๆจากเว็บไซค์ก็ได้ เช่น Shutterstock
 2. กรณีที่ลูกค้านำงานมาให้ที่ร้านสักให้ ทางที่ดีก็ควรสอบถามลูกค้าว่านำงานมาจากที่ใด หรือจะทำเอกสารที่มีข้อความชัดเจนกับลูกค้าในทำนองว่า “งานดังกล่าวนั้นเป็นงานที่ลูกค้านำมาให้สัก ไม่ใช่งานที่ช่างสักหรือทางร้านเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นใดๆเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของงาน ร้านสักหรือช่างไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” เนื่องจากร้านสักหรือช่าง ไม่สามารถรู้ได้ชัดเจนว่าแบบสนิทใจ 100% ว่า ตัวอย่างนั้นๆที่ลูกค้านำมา เป็นการนำมาจากไหน อย่างไร (เพื่อเป็นการป้องการไว้ดีกว่าแก้)

คอร์สติวเนติ อาญา

📌ติวเนติฯคอร์สยาว เทอม 1 สมัย 77 ยังเปิดรับ มาพร้อมกับการวางแผนการเรียนพร้อมตะลุยข้อสอบเขียน แถมฟรีคอร์สติวสรุป และคอร์สฝึกเขียนข้อสอบ กับระบบJPlaw e-learning (เว็บไซต์) ที่เรียนซ้ำๆได้ถึงวันสอบ
 
คอร์สระยะยาว พร้อมกับ Promotion Special Offer
 
กดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ ได้เลย
 
☆ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่
● 088-2878963
● inboxfanpage http://m.me/tuitor.jane
● แอดไลน์สถาบันรับข้อมูลดีๆทางไลน์ครับ https://lin.ee/fEN7wac
คอร์สติวเนติ

คอร์สติวเนติ แพ่ง

📌ติวเนติฯคอร์สยาว เทอม 1 สมัย 77 ยังเปิดรับ มาพร้อมกับการวางแผนการเรียนพร้อมตะลุยข้อสอบเขียน แถมฟรีคอร์สติวสรุป และคอร์สฝึกเขียนข้อสอบ กับระบบJPlaw e-learning (เว็บไซต์) ที่เรียนซ้ำๆได้ถึงวันสอบ
 
คอร์สระยะยาว พร้อมกับ Promotion Special Offer
 
กดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ ได้เลย
 
☆ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่
● 088-2878963
● inboxfanpage http://m.me/tuitor.jane
● แอดไลน์สถาบันรับข้อมูลดีๆทางไลน์ครับ https://lin.ee/fEN7wac