สารบัญ

การเรียกร้องค่าทดแทนจากการมีชู้ตามกฎหมายไทย

การมีชู้เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตคู่และครอบครัว ซึ่งกฎหมายไทยได้ให้ความสำคัญในการปกป้องสิทธิของคู่สมรสที่ได้รับความเสียหายจากการมีชู้ โดยในมาตรา 1523 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ได้วางหลักเกณฑ์ให้คู่สมรสที่ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่เป็นชู้กับคู่สมรสของตน บทความนี้จะอธิบายหลักเกณฑ์และกระบวนการในการฟ้องชู้ตามกฎหมายดังกล่าว

มาตรา 1523: สิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้

มาตรา 1523 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดสิทธิและเงื่อนไขในการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากการมีชู้ ดังนี้:

วรรคแรก: เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุที่ภริยาหรือสามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี ฝ่ายที่เสียหายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากคู่สมรส และจากผู้ที่เป็นเหตุให้เกิดการหย่านั้น

วรรคสอง: สามีสามารถเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวได้ และภริยาสามารถเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวได้

วรรคสาม: หากสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนใดๆ

หลักเกณฑ์ในการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้

 • สิทธิในการฟ้องเรียกค่าทดแทน: คู่สมรสที่ได้รับความเสียหายจากการมีชู้มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่เป็นชู้กับคู่สมรสของตนได้ โดยสามารถฟ้องคู่สมรส (จำเลยที่ 1) และชู้ (จำเลยที่ 2) เพื่อเรียกค่าทดแทน

 • กรณีฟ้องหย่าพร้อมเรียกค่าทดแทน: เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุที่คู่สมรสมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นตามมาตรา 1516 (1) ผู้ฟ้องสามารถฟ้องคู่สมรสและชู้เพื่อเรียกค่าทดแทนได้พร้อมกัน

 • กรณีฟ้องชู้โดยไม่ฟ้องหย่า: สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้เพียงคนเดียวโดยไม่ต้องฟ้องหย่าคู่สมรสได้ โดยเงื่อนไขในการฟ้องนี้ต้องเป็นการล่วงเกินที่มีการแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาว

 • ข้อจำกัดสำหรับฝ่ายภริยา: ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยได้เท่านั้น หากผู้ที่มีความสัมพันธ์กับสามีไม่ได้เป็นหญิง จะไม่สามารถเรียกค่าทดแทนได้

การกำหนดค่าทดแทนโดยศาล

การกำหนดค่าทดแทนตามมาตรา 1525 ศาลมีอำนาจกำหนดค่าทดแทนตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่:

 • ฐานะทางสังคมและการงาน: ฐานะทางสังคม อาชีพการงาน และการศึกษาของทุกฝ่าย
 • ระยะเวลาการแต่งงาน: ระยะเวลาที่คู่สมรสแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกัน
 • การจัดงานแต่งงาน: มีการจัดงานแต่งงานหรือไม่
 • การมีบุตร: มีบุตรร่วมกันหรือไม่
 • ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัว: สภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อนเกิดเหตุการณ์มีชู้
 • ความเปิดเผยของการเป็นชู้: การแสดงตนในการเป็นชู้ว่ามีความเปิดเผยมากน้อยเพียงใด
 • ระยะเวลาการเป็นชู้: ระยะเวลาที่คู่สมรสมีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับบุคคลอื่น
 • ความรู้ของผู้เป็นชู้: ผู้เป็นชู้รู้หรือไม่ว่ากำลังเป็นชู้
 • ความสำนึกผิด: ความสำนึกผิดหลังจากที่ถูกจับได้ว่าคบชู้
 • การฟ้องหย่าควบคู่: มีการฟ้องหย่าเพื่อเรียกทรัพย์สินจากคู่สมรสด้วยหรือไม่

การแสดงความสัมพันธ์ชู้สาวในยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบัน การแสดงความสัมพันธ์ในทางชู้สาวมักเกิดขึ้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้คนสามารถรับรู้และเห็นการแสดงตนได้มากขึ้น การพิจารณาค่าทดแทนในยุคนี้จึงอาจพิจารณาถึงการแสดงความสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งอาจมีผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ค่าทดแทนอาจเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงและการเผยแพร่ของการกระทำ

บทสรุป

มาตรา 1523 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ภริยาหรือสามีในการเรียกร้องค่าทดแทนจากการมีชู้ เพื่อปกป้องสิทธิของคู่สมรสที่ได้รับความเสียหาย การฟ้องเรียกค่าทดแทนต้องพิจารณาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และศาลมีอำนาจในการกำหนดค่าทดแทนตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี การเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและรักษาสิทธิของคู่สมรสตามกฎหมาย

คอร์สติวเนติ

คอร์สติวเนติ อาญา

📌ติวเนติฯคอร์สยาว เทอม 1 สมัย 77 ยังเปิดรับ มาพร้อมกับการวางแผนการเรียนพร้อมตะลุยข้อสอบเขียน แถมฟรีคอร์สติวสรุป และคอร์สฝึกเขียนข้อสอบ กับระบบJPlaw e-learning (เว็บไซต์) ที่เรียนซ้ำๆได้ถึงวันสอบ
 
คอร์สระยะยาว พร้อมกับ Promotion Special Offer
 
กดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ ได้เลย
 
☆ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่
● 088-2878963
● inboxfanpage http://m.me/tuitor.jane
● แอดไลน์สถาบันรับข้อมูลดีๆทางไลน์ครับ https://lin.ee/fEN7wac
คอร์สติวเนติ

คอร์สติวเนติ แพ่ง

📌ติวเนติฯคอร์สยาว เทอม 1 สมัย 77 ยังเปิดรับ มาพร้อมกับการวางแผนการเรียนพร้อมตะลุยข้อสอบเขียน แถมฟรีคอร์สติวสรุป และคอร์สฝึกเขียนข้อสอบ กับระบบJPlaw e-learning (เว็บไซต์) ที่เรียนซ้ำๆได้ถึงวันสอบ
 
คอร์สระยะยาว พร้อมกับ Promotion Special Offer
 
กดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ ได้เลย
 
☆ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่
● 088-2878963
● inboxfanpage http://m.me/tuitor.jane
● แอดไลน์สถาบันรับข้อมูลดีๆทางไลน์ครับ https://lin.ee/fEN7wac